Fotbal

V Areálu jsou celkem tři fotbalová hřiště, z nichž jedno je právě součástí atletického stadionu, další travnaté hřiště, a jedno hřiště s umělou trávou se nachází cca 80 m od atletického hřiště.