Kontakty

Bc. Lukáš Klinkáček – Vedoucí sportovního areálu
+420 736 452 001
klinkacek@sportcaslav.cz

 ubytovna – správce
+420 731 259 925

Petr Pipek – lázně/koupaliště
+420 775 165 163

Ing. Anna Borkovcová – jednatel společnosti

jednatel@caslavskaservisni.cz


pověřenec pro ochranu osobních údajů Bc. Martina Milá : poverenec@meucaslav.cz